Skodvin Montessoriskule

Skodvin Montessoriskule
Skodvin Skulemusikk
Skodvin Skulemusikk

Hundvin Bygdelag

Hundvin Bygdelag

Ungdomslaget Nybrot

U.L Nybrot

Konglevoll Bedehus

Hundvingrend Sanitetsforening

 

Dagens tekst "Ingen ektemann er ennå blitt skutt mens han tok oppvasken."

  Siste nytt
-Legg inn ny artikkel
-Sjå i arkivet ( 455 artiklar)
-Meld opp på nyhendebrev


Sist kommenterte innlegg:

Raspeballer (09.11)
Nybrotmarsjen (10.09)
Torgdag (21.05)
BygdePUB (03.11)
Sjakk (09.05)

19.06.2017
Trekningsliste Grillbasar
Av Konglevoll bedehus
Trekningsliste for Grillbasaren i Konglevoll Bedehus 17. juni 2017: 1. gev. Pannesett: Mona Risøy 2. gev. Fenalår m/stativ: Borghild Wiik 3. gev. Dobbelt vaffeljern: fam. Jektvik 4. gev. Barnekjole st. 2 år, «Leto»: David Brundtland Nornes 5. gev. Gåvekort «Mathilde frisør»: Torhild Tvedt 6. gev. Lego: Annbeatrice Enehaug 7. gev. Gåvekort på kake, Nordhordland Folkehøgskule: Anny Refsdal 8. gev. Pilkast: Rigmor Kolås 9. gev. Fruktkorg: Arild Låstad 10. gev. Bilvask, Lindås Auto: Julie Bruvoll 11. gev. Urne m/blomar: Sunniva Skeidsvoll 12. gev. Fiskestang: Inger Isdal 13. gev. Gåvekort «Ella frisør»: Jorunn Kjeilen Takk til alle som hjelpte til, alle som gav gevinstar og alle som kom og kjøpte lodd og årar. Takk til «Enjoy» som song og Jostein Hauge som hadde andakt. Ein vellukka ettermiddag i regnveret!
Legg inn kommentar


18.05.2017
Maling av ungd.huset
Av UL Nybrot
Ungdomslaget Nybrot ynskjer deg velkommen til maling av ungdomshuset Dalheim laurdag, 20.mai. Det vert maling utover i veka også, så her skal vere mulighet for den som vil. Vi har stillas og utstyr, antagelig ein dråpe kaffi og, men ta gjerne med deg matpakke:-) Laurdag starter vi kl 09, og jo fleire vi er jo fortare får vi sjå det ferdige resultatet! Alle monner drar!
Legg inn kommentar


26.04.2017
Torgdag
Av Træland Gard
Torgdag 16 mai 11.00- 13.30 på Skodvin Montessori i samarbeid med Træland Gard. sal av blomar, urter grønsaker. Det vert og kafè Nytt i år: Loddsal som går til lokalt veldedighet. 1: premie blir eit "Belgisk Piletre" flettet av elever ved skulen. Velkommen
Legg inn kommentar


26.04.2017
Torgdag
Av Træland Gard
Torgdag 16 mai 11.00- 13.30 på Skodvin Montessori i samarbeid med Træland Gard. sal av blomar, urter grønsaker. Det vert og kafè Nytt i år: Loddsal som går til lokalt veldedighet. 1: premie blir eit "Belgisk Piletre" flettet av elever ved skulen.
Legg inn kommentar


26.04.2017
Torgdag
Av Træland Gard
Torgdag 16 mai 11.00- 13.30 på Skodvin Montessori i samarbeid med Træland Gard. sal av blomar, urter grønsaker. Det vert og kafè Nytt i år: Loddsal som går til lokalt veldedighet. 1: premie blir eit "Belgisk Piletre" flettet av elever ved skulen.
Legg inn kommentar


Her har du sjansen til å vera reporter for hundvin.no! Du treng berre fylla ut eit skjema, og din artikkel kjem inn øverst i denne spalta. Webmaster tar forbehold om retten til å sletta nyhende og kommentarar.
Hundvin barnehage: HER
 

Velkommen til Hundvin.no ! Hundvin.no er ei heimeside for Hundvin bygd, frå Vågseidet i nord til Leivestad i sør. Me bur i ei triveleg bygd som ligg ved Rv.57, 4 mil nord for Bergen, og 2 mil sør for Mongstad. Her er rundt 550 innbyggjarar og 200 bustader, for det meste spreidd busetnad, samt to byggefelt. I tillegg er her rundt 160 hytter. I bygda fins m.a. fleire typar næringsverksemd, mange aktive lag og organisasjonar, fin natur og tilbod om overnatting (sjå hovudmeny). Me som bur her ynskjer å skapa eit levedyktig og engasjert lokalsamfunn, og inviterer gjerne DEG til å bidra! Hundvin.no er eigd og drevet av Hundvin bygdelag. For bidrag er kontonummeret 36325248925. Me håper du vil finna det du søkjer på denne sida, og at du snart tar turen innom igjen.

 

Skodvin Skulemusikk ynskjer store og små velkomne til basar !

Laurdag 25.mars klokka 16.00 i ungdomshuset Dalheim


Det vert åresal og trekning av gevinstar på loddbok. Skulemusikken og dei nye, flinke aspirantane våre spelar.


Servering av kaffi, saft og kaker.

Ta med familien til ei kjekk stund i ungdomshuset! :-)

 

Den Trondhjemske Postvei, Trælevikjæ -Vågseidet.

Invitasjon til  bygdemøte i Ungdomshuset Dalheim, tirsdag 22. november 2016 kl. 19.00

         
For ca 20 år sidan var det stor dugnadsinnsats frå bygdefolk som rusta opp den gamle Postveien. Skog vart rydda, grinder med posthorn vart snekra og skilt kom på plass. Den gamle smia til Anfinn Halland vart gjort om til «pause- og pusterom» for turgåarar. Postveien er i dagleg bruk som  trim og turveg for mange og som lokal gardsveg for andre. Men no har skogen begynt å «innta» Postveien att, murar er i ferd med og forfalla og andre stader trengs drenering.

Sist sommar gjekk to personar frå Statens Vegvesen, Arnfinn Ansok og Per Steffen Myhren, Postveien frå Vågseidet til Trælevikjæ. Dei tok bilete av veien og kartla kva som burde gjerast med opprustning på denne strekkja. På dette informasjonsmøtet vil dei leggja fram sine tilrådingar og framlegg til «veien vidare».

Program for kvelden:

Historia om Postveien – v/John Ragnar Myking

Kulturminne til rekreasjon – v/ordførar Astrid Aarhus Byrknes

Verdien av ein verneplan – tidlegare direktør for Statens Vegmuseum, Geir Paulsrud

Statusrapport / veien vidare – representantar frå Statens Vegvesen

Me oppfordrar sterkt bygdefolk og laga i bygda til å møta opp!

Initiativtakarar til møtet: Statens Vegvesen
Rune Brundtland       Kåre Gaulen        Jan B. Thorsheim      Nils Holmås

Til info frå webmaster@hundvin.no kan ein lese ein del historikk frå området på hundvin.no under fanene og linkene "akt/verd å sjå" og under "stader". Sjå øverst på hundvin.no.

 

 
Link til skule-og barnehagerute 2015-2016; Klikk HER, eller åpne linken for Skodvin Skule til venstre denne sida.

 

Flytte til Hundvin bygd ? Sjå link til venstre denne siden !

 

Bilde tatt av Irmelin Larsen

Gamle-tunnelen v/Bruvoll blir stengt i lengre tid.

Statens vegvesen (i samråd med Lindås kommune) varsler at vegen gjennom den gamle Hundvintunnelen og fram til fylkesvegen på nordsiden av tunnelen blir stengt. Dette er nødvendig på grunn av anleggsvirksomheten som nå vil foregå i dette området. Det vil innebære for stor risiko spesielt for gående å passere gjennom et anleggsområde. Vegvesenet ser ingen andre alternative løsninger. Stenging vil bli iverksatt fra mandag 26. november, og vil bli nødvendig i noen måneder framover.

Trafikksikring Konglevoll

Denne annonsen sto lengre nede på hundvin.no, men flyttet den hit da flere har etterspurt framdrift som synes å være i rute !

Prosjektet og arbeidene startet i oktober 2012 og skal etter planen stå klart til jul 2013. Først blir gang-sykkelvei frem til undergangen på vestsiden bygd. Her blir det mye sprenging. Så starter bygging av undergang under f.v.57 litt nordom Joker-butikken, og under dette arbeidet blir hovedveien lagt om. Undergangen (ved Hetlehovde) blir ikke bare for gående og syklende, men også for bilister. Dette vil bli eneste kjørevei til og fra Hetlehovde. Overgangen (gangvei) fra gamle-tunnelen og videre over tunnel-munningen på f.v.57 blir også bygd, men litt usikkert om det er i like stor skala og omfang som tidligere planlagt og bevilget. For kjørende og gående vil det derfor bli varierende aktivitet i litt mer enn ett år.

Totalt koster prosjektet 25 mill. og det er Fyllingen Maskin i Bergen som er hoved-entrepenør. Endelig ferdig prosjekt er planlagt våren 2014 med grøntareal og tilsåing for å pynte opp etter arbeidene. Disse opplysningene er hentet fra byggeleder Arne Solheim i Statens Vegvesen.

 

Link til reguleringsplan i pdf-fil (10 mb) HER

 

To pedagogar startar tilleggsutdanning

I dag (30.06) reiser Elisabeth Kvalvåg og Hanne Siri Hellan til Oslo for å starte tilleggsutdanning ved WaterparMontessori

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1X83xgfgsHQiBVyrJhoO8bN8dPtmJghVNfSd45g5JcEj-1qSQ

 

Sommarkurset er det første av 4 samlingar, og er eit 10 dagars intensivkurs der montessoriaktivitetar og –materiale vert presentert og praktisert.

Elisabeth er lærarstudent og vil gjennomføre montessoriutdanninga parallelt med dei to siste åra på lærarskulen. Elisabeth er busett i Kvalvågen på Hundvin. Hanne Siri er adjunkt med brei undervisningserfaring. Ho er busett i Hordvik.

Me i styret er utruleg glade for å ha gjort avtale med desse to flotte ressursane, og ynskjer dei lukke til med kurset!

Tusen takk til alle som har støtta oss i arbeidet så langt med oppstart av montessoriskule på Skodvin!Det er fortsatt bruk for pengar, så til dei som ynskjer å bidra er det absolutt mogeleg å henge seg på.

Med dette ynskjer me alle ein riktig god sommar!

Helsing styret i Skodvin montessoriskule

 

Kommunestyret vedtok i dag 20.juni, med 20 mot 11 røyster, å utsetja nedlegginga av Skodvin skule til våren 2015. Dermed vert det kommunal skuledrift på Skodvin eitt år lengre enn det kommunestyret vedtok i møtet 21. mars 2013. Dei elleve som røysta mot å gje utsetting, var Frp sine 5 og Ap sine 6 representantar.

Skodvin Montessoristyre har fått inn over 40 000 kroner i støttemedlemspengar og pengegåver. For at dei skal kunne senda pedagogar til utdanning innan fristen treng dei ytterlegare 60 000 kroner innan 1.juli

Me gratulerer alle som ynskjer oppstart av montessoriskule på Skodvin.

Tusen takk til Montessoristyret som har stått på over lengre tid for å få dette til.

 

Barneskole

Vil du vera med å støtte oppstart av Skodvin Montessoriskule?

Foreininga Skodvin Montessoriskule jobbar no intensivt med å få på plass pedagogar til oppstart. Me har villige pedagogar og ønskjer å sende desse avgårde på utdanning allereie no i sommar.

For å få dette til treng me 100.000 kr  innan 1.juli 2013.

Midlane må kome som gåver frå verksemder, lag, organisasjonar og privatpersonar.

Dersom du ynskjer å hjelpa oss med dette kan du bruke kontonummer 3632.56.99064.
Du kan også bli støttemedlem for eitt år ved å betale 300 kroner til same kontonummer. Merk i så fall  innbetalinga ”støttemedlem”. Støttemedlemmer har møte- og uttalerett ved årsmøtet. 

Med venleg helsing
Styret i Skodvin Montessoriskule

 

Interessepåmeldinga som vart avslutta 24.april, viste at eit fleirtall av Skodvinelevane er aktuelle som elevar på ein montessoriskule.Styret i foreininga Skodvin montessoriskule har derfor på styremøte 25.april 2013 gjort fylgjande vedtak: Ut frå registrert interesse vil styret fortsette arbeidet med oppstart av montessoriskule på Skodvin.

 

Hundvin bygdelag og styret i Skodvin Montessori takker for eit flott oppmøte i anledning bygdemøtet 18.april kl.19 i ungdomshuset Dalheim. Me håpar alle fikk nødvendig informasjon og at foreldra ønsker å melde sin interesse. Du kan lese meir om Montessori på styret si eiga hemeside på linken til venstre her på siden, eller følg link HER

 

Kjære foreldre og bygdefolk!

Velkommen til bygdemøte torsdag 18. april kl. 19.00 i ungdomshuset Dalheim

Ynskjer du oppstart av montessoriskule på Skodvin?

At bygda skal vera ”ei levande bygd” var bakgrunnen for at Hundvin bygdelag vart skipa. Bygdelaget inviterer derfor til møte, for å avklare om foreldre og bygdefolk vil at Montessoristyret skal vidareføre arbeidet med oppstart av montessoriskule på Skodvin.

På møtet vil det verta;

-- Orientering om korleis kvardagen er i ein montessoriskule

-- Intensjonar for ein montessoriskule på Skodvin

-- Det vert sjølvsagt høve til å stille spørsmål på møtet

 

Me oppfordrar alle om å koma!

Hundvin Bygdelag

Denne informasjonene vil bli levert i alle postkasser og satt opp på aktuelle steder i området. Det er også oppretta arrangement på facebook. Sjå også mykje informasjon på eiga heimeside frå montessoristyret. Følg linken på framsida hundvin.no eller klikk på linken HER

 

Skodvin skule legges ned frå og med skuleåret 2014

Kommunestyret vedtok 21.mars å legga ned Skodvin skule frå 2014 og Festo skule frå hausten. Skodvin og Festo vart begge lagt ned med knappast mogleg fleirtal, 16 mot 15 representantar. Det var ikkje dei same representantane bak vedtaket for Skodvin og Festo. Overflytting av elevane frå Skodvin til Lindås er seinast hausten 2014.

Eikanger og Kløve skular vert vidareført inntil vidare. Eit framlegg frå KrF fekk fleirtal på 16 mot 15, der det heiter at Eikanger og Kløvheim vert vidareført inntil vidare.

 

SKODVIN SKULE; I Strilen5.jan-2013 står en del opplysninger fra ei arbeidsgruppe i levekårsutvalet. Tilrådinga er no ute på høyring med frist for innspel 14.februar. For Skodvin tilrår arbeidsgruppa å beholde småskulen 1-4.klasse og overføra resten til Lindås barneskule. For meir informasjon kan ein kontakte Lindås kommunen eller internett på linken HER

 

Hundvinfeltet Byggetrinn 3;

Fleire har etterspurt framdrift i saken. Hundvin.no sendte mail til Lindås Tomteselskap og fikk dette svaret 19.des.;

"Byggesak gav avslag på søknad om rammeløyve vedr.anleggsarbeidene (veg, vann og avløp mv). Vi har påklaget avslaget og avventer utfallet i klagesaken."

Andre spørsmål til tomteselskapet blir besvart senere når klagesaken er behandlet.

 

 

Avisa Nordhordland hadde laurdag 18.feb dette innlegget om trafikksikring på Konglevoll. Av Arthur Kleiveland

Hundvin-krinsen får sin undergang, og jublar for eit stort steg for betre trafikktryggleik. Lindås har enorme utfordringar med trafikksikring. Dette er eit svært etterlengta prosjekt. Vi har mange samlingpunkt både i og utanfor skuletida, med butikk, ungdomshus og bedehus  i tillegg til skulen. Med mykje folk som bur på andre sida av den sterkt trafikerte fylkesvegen er det difor utruleg viktig å få ei risikofri kryssing, seier Skodvin-rektor Arne Kvamme.

Nokon har sagt at fylkesvegen mellom Mongstad og Knarvik er ein av dei mest risikofylte vegen i landet, sett i forhold til all godstransporten. Med så omfattande tungtrafikk ville forholda vore endå meir risikable om det ikkje var for god standard på godsbilane og gode sjåførar, seier Kvamme.

Går alt etter planen kjem arbeidet med undergangen på Hundvin igang i juni. Først ved utgangen av neste år skal anlegget vera ferdig. Undergangen skal byggast 50-60 meter nord for butikken på Hundvin. Det blir ein kjørbar undergang med fortau. Prislappen kan koma på rundt 20 millionar kroner. Det er eit temmeleg omfattande prosjekt, som også inkluderar ei omlegging som gjer at vi stenger dagens avkjørsle til Hetlehovda, seier Arnljot Jordal i Statens vegvesen. Han reknar med at arbeidet blir sendt på anbod i løpet av mars.

Får avkjørings-felt i krysset. I samband med undergangen skal det også vegen forbi ungdomshuset mot Søreide leggast om. I tilknytning til dette arbeidet ryk ein del av parkeringsplassen, og difor skal vegkontoret bygga ny P-plass som erstatning.

Det skal også byggast avkjøringsfelt både frå nord og sør  ved ungdomshuset, for trafikken frå som skal svinga av her. I alt blir det ei oppgradering av fylkesvegen i ein strekning på 500 meter, seier Arnljot Jordal på vegkontoret. Det blir derimot ingen ting av opplegg av den planlagde gangvegløysinga (overgang) over tunnelportalen. Det viste seg å verta for komplisert og dyrt, seier Jordal.

 
 

 

Trafikksikring Konglevoll

Mange lurer på hva som skjer med utbygging og trafikksikring på Konglevoll. Det ble i Hordaland fylkesting 9.mars 2010 satt av 15 millioner kr. til dette prosjektet for årene 2010-2013 (se mer info lenger ned på denne siden). Hundvin bygdelag har vært i kontakt med Hordaland Fylkeskommune og fått svar på henvendelse. Det gjenstår noen "tiltak med løyvinger" før arbeidet settes igang. Dette skal tas stilling til i Fylkestinget 13-14.mars 2012.

 
Informasjon til alle !
Hundvin bygdelag har drevet www.hundvin.no siden 2003. Gratulerer til oss :-). Mange nye har kommet til bygda og vi ønsker nye og gamle brukere av nettstedet et godt nytt hundvin.no år. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til utvikling av både hundvin.no og oppgaver som bygdelaget kan hjelpe med. Les mer om Hundvin bygdelag under organisasjoner. Meld deg opp på nyhendebrev og få automatisk meldinger om nyhende og aktiviteter i bygda. Alle ideer av ymse slag kan sendes til webmaster@hundvin.no.

 

MELD DEG PÅ GRASROTANDEL HER

Adventskalender for 2011 er flyttet til link HER

 

Nye nettstader !

Skodvin barneskule og Lindås ungdomsskole har fått eigne kommunale nettstader. For barneskulen følg link HER og for ungdomsskulen HER.

Nye åpningstider Joker Hundvin Handel !
Mandag -Torsdag 09-18
Fredag 09-19 Lørdag 09-16

 

Kjære bygdefolk!

 

No er me i gang med å sy saman program for gudsteneste og fest ang. Kyrkjejubileet 27. november 2011. Me treng litt hjelp til det!

For Hundvin Sokneråd,
Torill Eide Steinsund

 

1. Har du bilete frå dåp, konfirmasjonar, bryllaup oppigjennom tidene i Hundvin kyrkje - som du kan tenkja deg å låna ut? Då kan me scanna dei inn og laga ein fin pp-presentasjon av dei til jubileet. Me skal ta godt vare på bileta og senda dei i retur! Du kan senda bileta til: Torill Eide Steinsund, Kvalvågnesvegen 101, 5956 Hundvin

2. Me har også lyst til å laga ei utstilling av dåpskjolar, brudekjolar, gamle kyrkjeklær. Gje oss eit ord om du kan hjelpa oss med det! På førehand TUSEN TAKK! Mvh Hundvin Sokneråd, v/Torill

 

Teksten under har stått på hundvin.no ei tid, men tar det med her likevel;

For ei tid tilbake laga eg  på vegne av Hundvin Sokneråd eit skriv om 75-årsjubileet for kyrkja vår på Hundvin , som er i november d.å.Eg  har no fått svar frå fleire lag og organisajonar. Det er me glade for! (Men det er plass til mykje meir!)

I skrivet (sjå link HER) nevner eg at me ynskjer å lage eit festskrift om Hundvin Kyrkje si historie. Då tenkjer eg på historier/minner den enkelte har frå kyrkja; frå gudstenester, barnedåp, vigsle…rørande , koselege og morsomme hendingar. Pluss bilete, sjølvsagt!Eg tenkte at sjølve historia om kyrkja kunne koma først i boka/festdskriftet, og så masse bilete og historier. Dei som ynskjer å bidra til dette, kan senda det til mail torill.steinsund@broadpark.no eller 5956 HUNDVIN. Men de må ikkje venta for lenge – eg har tenkt å gjera redigeringsarbeidet i sommar.

 

Skodvin Skulemusikk kom hjem fra NM 2011 i Stavanger med en kjempeflott 2.plass i 2.divisjon

Korpset spilte stykket “Petite Suite de Ballet”. Super innsats av musikantene og dirigent. Og stor takk til Svein som kjørte oss trygt frem og tilbake enda engang slik som han har gjort det i nærmere 30 år!!! Det er en innsats som står respekt av!

Ønsker alle musikanter, foreldre og Skodvin Supportere en riktig God Sommer

For Skodvin Skulemusikk, Irmelin Larsen

 

 
 
Glimt fra en hyggelig formiddag på Hundvin handel med Lynlotteri, vaffelsalg, Leikaringen og 3 grupper fra Skodvin Skulemusikk.
Sjå bilete HER

 

Søknad til Utdanningsdirektoratet er sendt!

Styret for Skodvin Montessoriskule har i dag fredag 25.mars sendt søknaden til UDIR om oppstart av Montessoriskule på Skodvin hausten 2012. Dette er ein stor milepæl for styret og ikkje minst for born og foreldre i Hundvinsbygda! Me i styret må igjen få takka støttemedlemmar og alle lag, organisasjonar og bedrifter som har gjeve økonomisk støtte.

Merk at link for Montessoriskulen si heimeside er logoen til venstre på denne sida.

 

Ledige stillinger ved Skodvin Montessoriskule. Følg link HER

 

 

Me gratulerar bygda med at me fekk behalde skulen vår til hausten 2012 !

 

Dette feirar me med ny heimeside for Skodvin Montessori

 

 

Følg linken til venstre på denne sida for å kome til den nye heimesida.

 

Tirsdag 26.10.10 heldt Arbeidsgruppa for privatskule på Skodvin orienteringsmøte for føresette og støttespelarar til montessoriskule på Skodvin. Du kan lese presentasjonen frå møtet på linken HER. (åpnes i pdf-format)
Det vert halde stifingsmøte for foreininga Skodvin Montessoriskule torsdag 28.10.10 og styret vil deretter starte arbeidet med å samle inn nødvendig oppstartskapital.
Tekst og info under blir ståande nokre dagar til for dei som ikkje har har hatt tid til å lese det.

 

Val av styringsform for Skodvin Montessoriskule

Arbeidsgruppa for privatskule på Skodvin ser det no naudsynt at det vert etablert styre for den planlagde Montessoriskulen på Skodvin. Dette fordi det snarast må søkjast etter lærarar for inngåing av intensjonsavtalar, slik at ein kan sikre at skulen har naudsynt kompetanse på montessoripedagogikk ved oppstart hausten 2012. Det er godt mogeleg at ein eller fleire lærarar må starte tilleggsutdanning i motessoripedagogikk, noko som føregår over 2 år.
I tillegg må arbeidet med å skaffe etableringskapital starte relativt snart,, og skulen må vere registrert som eige rettssubjekt på søknadstidspunkt pr 1. april 2011.

Forslag til vedtekter for Skodvin Montessoriskule les du HER

Med helsing Arbeidsgruppa for privatskule på Skodvin

 

 

Arbeidsgruppa for privatskule på Skodvin kjem med anbefaling om val av foreining som styringsform for Skodvin Montessoriskule.
Dette gjer me fordi me ynskjer å samle bygda mest mogeleg om skulen på Skodvin. Me ynskjer at også andre utanom direkte føresette for elevar i skulen skal ha høve til å kjenne eigarskap i skulen. Skulen er samlingspunktet for Hundvinbygda. Foreining er dessutan ei organisasjonsform som vi er godt kjende med i bygda.

Me tenkjer oss at føresette til born i Skodvin Montessoriskule skal utgjere ordinære medlemmer i foreininga, og at øvrige som ynskjer å støtte opp om skulen kan melde seg inn som støttemedlemmer. Sjå forslag til vedtekter for foreininga.

Arbeidsgruppa ynskjer gjerne konstruktive tilbakemeldingar på val av styringsform og forslaget til vedtekter. Me inviterer difor til informasjonsmøte for potensielle føresette, samt støttespelarar til Montessoriskule på Skodvin tirsdag 26.10.2010.
På møtet vil det også bli vist utkast til korleis me ser for oss strukturen i skulen med tilhøyrande behov for pedagogiske ressursar, samt utkast til behov for oppstartskapital.

Håpar mange tek seg tida til å stikke innom!

’Det trengs ei bygd for å fostra eit barn!’

 

Lindås kommune bryt lova ! (Utdrag frå avisen Strilen 23.09.10. Les heile artikkelen på linken HER


Lindås er i gang med ulovleg nedlegging av skular, hevdar Landslaget for Nærmiljøskulen (LUFS).
Rådmannen gjer ein blunder ved å prøva å få foreldra til å godta nedlegging i strid med Forvaltningslova. Dette er det heller ikkje dekning for i vedtaket om skuleplan som vart gjort med knappast mogleg fleirtal. Det seier Torodd Fagerheim, rådgjevar i Landslaget for nærmiljøskulen. Han har slått alarm i eit brev til kommunen med kopi til Fylkesmannen. I brevet krev LUFS at kommunen må gå fram på lovleg måte, og ikkje ta snarvegar i høve til gjeldande regelverk. Saka er tatt opp på oppdrag frå FAU ved Festo, Skodvin og Kløvheim skular.


Nyetablert båtlag i Hundvinfeltet

Etter allmennmøte 17.sept i ungdomshuset ble Erlend, Vidar, Stig, Sverre, Larry og Magnus Andre (alle frå Hundvinfeltet) valgt inn i styret. Dei skal snarleg søke om å få innregulert båtplass i tilknytning til Hundvinfeltet. Alternative løsninger og kostnader blir diskutert og utredet om innreguleringa går i orden.

Båtlaget sitt innspel i kommunedelplanen er nå til behandling i kommunen og me venter på avgjersle i plan og miljø utvalget.

Skodvin Skulemusikk var i helga 17-19.september på øvingshelg i Kinsarvik. Med musikanter, asprianter og familiemedlemmer var vi vel 50 personer som reiste med buss til Hardangertun. Og med alt som skulle være med av bagasje var det så vidt vi klarte å stue alt med ;)

Vel fremme fikk vi servert betasuppe, og så var det å hale ut igjen all bagasjen som skulle fordeles på hyttene.Lørdagen var det øving i flere økter og to av øktene var junioremsemblet på egenøving. Om ettermiddag var det noen  som hev seg i bassenget og boblebad, og andre som satt stor pris på massasjestolene :) Senere på kvelden var musikanter (og noen spente småsøsken) stylet og klar for Disco. Søndag var det en siste øvingsøkt før lunsj og avreise. En trøtt men fornøyd gjeng :)Takk til alle for en kjekk helg :)

 

LINDÅS KOMMUNESTYRE 16.sept:

Tilhøyrarane måtte skuffa notera seg avslag på søknaden om utsett nedlegging av Skodvin skule.  Frå venstre Charlotte Grimstad, Eva Sæle Fyllingsnes, Irmelin Seljelid Larsen og Ingar Solheim.

Kommunestyret sa nei til foreldre-søknaden om at nedlegging vert utsett frå hausten 2011 til 2012, med 17 mot 14 røyster.

Bilete og tekst henta frå Strilen. Link til debatt i avisa Nordhordland: HER

I tillegg til alle ni i Frp, var det Ap-gruppa på seks, Tore Svendsen (SV) og  Unni A. Sæbø (uavhengig) som utgjorde fleirtalet på 17. Sp, Venstre, KrF og fire i Høgre støtta søknaden.

 

 

Vedlegg til søknad om utsett nedlegging av Skodvin skule
til hausten 2012

 

 

Hele dokumentet kan ein sjå på denne linken HER.

 

Med venleg helsing Arbeidsgruppa for Privatskule på Skodvin

 

test

 

Over 50 elevar ønskjer privatskule på Skodvin

Sjå link til avisa Norhordland HER

 

Reguleringsendring i hundvinfeltet

Bebuarar i Hundvinfeltet har siste dagane fått to brev frå Lindås tomteselskap angående endring av planer for utbygging av trinn 3. Lindås tomteselskap ynskjer å endre antall opprinnelige tomter frå 10 til 12 med mindre areal for den enkelte tomt. Hundvinfeltet vellag reagerer på at tomteselskapet sine brev om endring og henvisninger til vellaget ikkje samsvarer med vellagets brev til tomteselskapet datert juli 2009. Brevet frå vellaget kan ein lese HER og viser at vellaget ynskjer opprinnelege planar med 10 einebustader i trinn 3.

 

Gratulerer ! Skodvin skulemusikk fekk 3.dje plass

 

Lørdag 19.juni var det NM for skolekorps i Stavanger.

 

 

Astrid og Ingrid takkar for seg når dei no må slutte for aldersgrensa

 

 

Skodvin skulemusikk gjorde ein flott opptreden og stakk av med 3.dje plassen i 2.divisjon brass. Gratulerar Skodvin !

 

Kunngjøringa kom på ein stoslagen festkonsert seinere på kvelden der alle musikantane var til stades.

Astrid Eide har skreve ein reportasje frå turen til Stavanger. Den kan du lese i word-dokument HER.

 

Resultatliste finn du på linken HER.

 

Privatskule på Skodvin

Lag og organisasjonar har i møte 16.juni hatt samtale om vidare privat drift av Skodvin skule. Det vert oppretta ei arbeidsgruppe som skal arbeide for privat skule på Skodvin. I august/september vert det bygdemøte med informasjon om privatskulen og pedagogisk plattform, Montessori (sjå link HER). Det vil bli ein livsynsnøytral skule med kostnader for kvar einskild elev på omlag 350-400 kroner pr.måned (årleg kostnad 3500-4000 kroner).
Dette gjer me fordi me ynskjer skule i nærmiljøet til våre born, og ein skule som er plattform for ulike fritidsaktivitetar som f.eks Skodvin skulemusikk. Det er godt grunnlag for skuledrift på Skodvin med elevtal og bygder i vekst. Det har siste år vore stor tilflytting til området fordi folk ynskjer det tilbodet som Skodvin skule kan gje.
Lindås kommune utsatte skulesaka frå november 2009 til endeleg avgjerd juni 2010. Me håpar kommunen kan utsetja nedlegging av Skodvin skule til 2012, slik at det vert tid til å utforma ein god søknad med oppstart for privatskule hausten 2012.

 

Skodvin skule vert nedlagt frå hausten 2011

 

Politikarane i Lindås har 10.juni vedteke å legga ned Kløvheim, Skodvin og Festo skular. Vedtaket vart gjort med 16 mot 15 røyster.

(Teksten her er henta frå Strilen, og bilete til høgre er teikna av Solveig Serigstad Hauge)

 

Vedtaket inneber at Skodvin skule vert lagd ned frå hausten 2011 og elevane overførde til Lindås barneskule. Festo skule vert nedlagd hausten 2012, då elevane vert overførde til Seim. Ny skule på Eikanger som skal samla elevar frå Kløvheim og Eikanger, skal vera klar til skuleåret 2015/2016. I anleggsperioden skal alle elvane gå på Kløvheim skule.

 

 

Dei som argumenterte for nedlegging, la vekt på at dette var ei framtidsretta løysing som ville skapa varig ro rundt skuelstrukturen. Dei meinte og at ved å leggja ned tre skular, ville det vera att meir pengar til å oppgradera og vedlikehalda dei skulane som er att. Vedtaket inneber at både Seim og Eikanger i løpet av nokre år skal få heilt nye skular. Lindås må byggjast litt ut.

Nedleggingsvedtaket vart gjort med alle dei seks røystene frå Arbeidarpartiet, alle ni frå Framstegspartiet og røysta til Unni Sæbø, som no har meldt seg ut av Høgre.

 

 

Mindretalet la særleg vekt på at skulen er viktig for å halda oppe levande bygder, og dei viste til det store engasjementet som har vist seg i dei bygdene som har vore truga av nedlegging. Det vart også vist til at både små og store skular i Lindås kjem godt ut på dei nasjonale prøvane, og at det ikkje er grunnlag for å seia at dei små skulane er dårlegare enn dei store. Mindretalet la også vekt på at Lindås kommune har ein relativt god økonomi, og at det difor ikkje er noko økonomisk argument for å leggja ned skular no.

Les meir om skolesaka i BT på linken HER

 

Engasjerte bygdefolk fyllte heile salen i bygdemøte

 

FAU og Hundvin bygdelag inviterte til bygdemøte 20.mai i ungdomshuset. Politikarane vart også invitert. Det møtte 14 politikarar fra kommunestyret og nokon til i salen.

 

Fau og Hundvin bygdelag takker bygdefolk og politikere for et flott bygdemøte. Takk til skulemusikken me er så stolte av! Takk for mange gode innlegg, kommentarer, spørsmål og svar. Ein spesiell takk til Monica S.Ones, Johannes Torsvik, Irmelin S.Larsen og Eirik Helland for kjempeinnsats med forberedelser og gjennomføring av bygdemøtet. Tusen takk til Hundvingrend bygdekvinnelag og Hundvingrend Sanitetsforening for god mat og drikke.

"Skodvin Skule- ein skule for framtida"

 

 

Skodvin skulemusikk deltok lørdag 13.mars i Hordablæsten i Grieghallen. Dette er den største musikkonkurransen for skole- og generasjons-korps, ensemble og solister i Hordaland. Det var konkurranser for janitsjar og brass (1., 2. og 3. divisjon), juniorkorps, generasjonskorps, ensemble og solister. Skodvin skulemusikk fikk ein 4.de plass i 2.divisjon brass. Det var ein flott framføring av SSM. Link til resultatliste HER

Etter endt framføring i Grieghallen var det ein glad gjeng som pakka sammen utstyret. Hundvin.no venter på fleire bilete i denne sammenheng.

Etter spilling var det fotografering, pizza på Dolly Dimples og deretter festkonsert i Grieghallen.. En kjekk tur til Bergen for alle.

Her er me i finstasen og øver timen før me drar til Grieghallen

 

EI GLADMELDING; Hordaland fylkesting har i møte 9. mars 2010 fordelt sekkepostane på fylkesvegbudsjettet for perioden 2010-13. 15 millioner kr. er satt av til gang- og sykkelveg langs Fv 57 Konglevoll i Lindås kommune. Det betyr at vi får trafikksikringen på Konglevoll med nye kjørefelt, undergang med fortau, gangbro over tunnelen og gang og sykkelvei. Byggestart trolig etter nyttår.For åra 2011-13 har fylkestinget fordelt med 4 mill. kr i 2011, 9 mill. kr i 2012 og 2 mill. kr i 2013. Hundvin.no og bygdelaget gratulerer alle med 3x HURRA !

Les meir i Strilen HER og i avisa NH HER

Last ned reguleringsplan i pdf (åpnes i adobe reader) HER. Den er på 10 Mb så det kan ta litt tid ! Den er scannet så kvaliteten er ikke helt på topp.

Det ble 17.mai feiring i anledningen for dei som rakk å møte opp til ei markering kl.12.30 idag 10.mars ! Journalister frå Strilen og NH var og til stades.

 

Pusterom for skular som er truga av nedlegging

Nedleggingstruga Lindås-skular kan pusta ut inntil vidare. Enkelte politikarar gledde seg ekstra då heile formannskapet 24.11 tilrådde å utsetja skuleplanen til juni 2010. Høyringsfristen for "kommunedelplan grunnskulen 2010-2020" gjekk ut 16.oktober.Alle merknadene som er sendt Lindås kommune, og som gjeld Skodvin skule, er no samla. Du kan lese dei ved å trykke på linkene nedenfor;

Les meir i Strilen om utsettelsen på linken HER


Skodvin skulemusikk fekk ein fin 2. plass i andre divisjon brass på årets Sotrafestival 21. november! Korpset hadde like mange poeng på spelinga som vinnarane Sotra Vest Skulekorps, men dommarane likte denne gongen programvalget til Sotra Vest litt betre enn Skodvin sitt program.Knut Harald sat for første gang i salen og høyrde på, - og pussa brillene sine etter flott levert program frå korpset.  :-) Fornøgde musikantar var samla til pizza på Peppes før resultatopplesing om kvelden, og resultatet vart sidan feira på øving.

Hundvin.no har på mail fått mange bidrag frå Sigmund Hauge om historikk og bilete til fleire stedsnavn i området. Trykk på kartet øverst til høyre denne siden for å lese. Håper andre også har bidrag, tekst eller bilete dei vil dele med oss.

 

Noe å arrangere for oss her på landet ? Se linken HER

 

 

Fin 2.plass på Sotra-festivalen 2009

 

SKOLER I FARE. Sitat fra avisa NH, Publisert 05.11.2009

To dagar etter at fleirtalet i levekårsutvalet sa nei til skulenedlegging, kom det klare signal i formannskapet som betyr nedlegging av minst to skular.

Tidlegare har FrP, og langt på veg AP, signalisert at desse partia går samla inn for nedlegging. I formannskapet var det klart at Høgre er splitta i skulesaka. Det betyr mest sannsynleg at meir enn halvparten av dei 31 kommunestyremedlemane vil leggja ned skular.

To eller fleire? Kor mange skular som kan bli borte, er ikkje avklart. Leif Sleire (H) lanserte sitt private forslag om å leggja ned Festo skule, og anten Myking eller Kløvheim.

Minst 70 elevar Sleire meiner skulane må ha minst 70 elevar. Også Skodvin og Eikanger ligg under denne grensa. Han meiner Skodvin bør ha potensiale til å få denne veksten. Han er meir usikker på Eikanger. Bygdene bør få ein muligheit til å få noko til å skje, samtidig som kommunen må vera med og legga forholda til rette, sa Sleire i formannskapet i dag.

Utsette saka Eit samrøystes formannskap slutta seg til eit utsetjingsforslag frå Sveinung Valle (AP). Han meinte det ville vera fornuftig å vurdera skulestrukturen i forhold til andre område i økonomiplanen. Vi skal ha budsjettseminar på Voss om to-tre dagar, og bør difor sjå saka i den samanheng, meiner Valle.

Går i mot I formannskapet signaliserte både ordførar Astrid Aarhus Byrknes (KrF), Anna Valle (SP), Odin Kristiansen (V) og Nils Træland (H) at dei er motstandarar av skulenedlegging.

Du kan lese meir om dette temaet på linken til Strilen HER

 

Babyboom mot skulenedlegging

 

Småbarnsforeldre klare til kamp

Berre i løpet av året kjem det fjorten nye ungar til verda i det svært så fruktbare Hundvin-området. Frå venstre: Vidar Gjerstad med Caroline, Anita Gjerstad med Johannes, Henriette Seim med Sebastian, André Lie med Alexander, og Bjørghild Ones Spjell. 

 

Hundvin-krinsen får fjorten nye verdsborgarar i løpet av 2009. Den store babyboomen skal stoppa skuledød på Skodvin.

Vil legga ned fire skular. Skodvin er ein av fire barneskular i Lindås som går ein svært usikker haust i møte. Konsulentfirmaet Norconsult, som er hyrt inn av Lindås kommune, har tilrådd at dei fire barneskulane Skodvin, Myking, Eikanger og Festo blir lagt ned.

Politisk behandling. Levekårsutvalet i Lindås skal ta stilling til kommunedelplanen for skule i neste veke. Administrasjonen har tilrådd at politikarane legg planen ut til offentleg høyring. Det skal også haldast bygdemøte i dei ulike krinsane.

Rustar til kamp. Føler bygda har kjempa for skulen sin i 25 år. Nedlegging var jo tema då eg sjølv gjekk på skulen her, og vi skal stå på også denne gongen, forsikrar Bjørhild Ones Spjell, som for tida har mammapermisjon frå lærarjobb på Myking skule, ein av dei tre andre skulane som står på konsulenten si nedleggings-liste.

Heile artikkelen er skreve av avisa NH og du kan lese alt innhold på linken HER

hundvin.no viser viser til pågående debatt om skulessaka på denne sida, og håper DU vil delta med innspill.

Legger også med ein link til Lindås kommune og kommunedelplanen for 2010-2020. Linken er HER

 

 

Legg ikkje ned småskulane!

Dan Lysne frå Norconsult hadde gått gjennom rapporten dei har laga for kommunen, og han argumentert for si tilråding: Å leggja ned dei fire barneskulane Skodvin, Eikanger, Myking og Festo. Hovudargumentet er at det vil kommunen spara pengar på.

Eitt av argumenta denne gongen, er likevel at innsparte midlar skal verta verande i skulen, blant anna for å styrkja undervisninga.

Men det hjelper ikkje på foreldra si innstilling: Alle kommentarar frå salen var like engasjerte og peika i same retning: Krinsane som kan missa skulane sine, vil slåss mot nedlegging.


Bjørghild Ones Spjell hadde sprunge fram for å teikna seg på talarlista, med tre-fire andre foreldre og FAU-utsendingar hakk i hel.

Det er som venta foreldra si klare melding til politikarane i Lindås når temaet på nytt er oppe til debatt. Her Bjørghild Ones Spjell på møtet kommunen inviterte til på Lindås barneskule onsdag.

– Eg kjenner meg att når det vert snakka om å satsa på kvalitet på skulane. Der er Skodvin og Myking skular komne langt! Misser me skulen, vert skulevegen for lang og bygdene vert mindre attraktive, sa Bjørghild Ones Spjell engasjert. Ho var den første i salen som fekk ordet på informasjonsmøtet Lindås kommune hadde på Lindås barneskule onsdag kveld.

Før den tid hadde skulerådgjevar Anne Wergeland orientert om bakgrunnen for at skulestrukturen er oppe til vurdering.

Blant politikarane i salen som også lytta, var ordførar Astrid Aarhus Byrknes. Ho takka for alle innspel og bad om at dei også kjem til kommunen skriftleg, før rådmannen kjem med ei tilråding og politikarane skal koma fram til eit vedtak.

Av Hans Egil Storheim, Strilen.no Publisert 17.09.09 12:31

 

Myking og Hundvin kjempar

Kommunen har sove i timen når dei ikkje har vedlikehalde og oppgradert skulane. No er det vi som må betala prisen, seier leiar i Hundvin Bygdelag Tore Grimstad.

Innbyggjarar i krinsane Skodvin og Myking møtte mannjamnt opp på krinsmøtet som Lindås kommune arrangerte på Lindås barneskule i går kveld.

Publisert i avisa nordhordland.no17.09.2009 kl 12:41

Etter gjennomgang av tilstanden og behova til alle skulane i Lindås, lyder instillinga i planen som no er ute på høyring på at skodvinelevane og mykingelevane i framtida skal til Lindås.

- Heilt feil strategi, kunngjorde Helge Fimland, leiar i bygdelaget på Myking. – Med tanke på utbygginga på Mongstad, bør kommunen satsa sterkare på bustadbygging og bygdeutvikling i nordre delen av kommunen, for å avlasta press i søndre delen, sa han.

Skulestrukturen er ei sak som råkar folk heilt inn i hjerterøtene. På framlegget til kuttliste står også Eikanger og Festo skular, og eit tilsvarande krinsmøte vart avvikla på Ostereidet tirdag kveld. I framlegget vert det ikkje tilrådd bygging av ny ungdomsskule i Alversund. Les meir om reaksjonane i papiravisa vår på lørdag.

 

Pesto- og vinkveld; Av Gunn Berit Wiik Berg

Når hagen bognar av friske urter og tomatar, kan ein invitera til pesto-og vinkveld slik bygdekvinnelaget gjorde nyleg.

Mange kjenner nok den klassiske basilikumpestoen ein kan kjøpa i butikken. Men verken den eller andre typar pesto kan måla seg med dei ein lagar sjølv. I tillegg til basilikum, kan pesto lagast både av rucculasalat, persille og bladselleri. Dessutan er heimelaga pesto av tørka tomatar heilt nydeleg.

PESTO: Ingen pesto er så god som den ein lagar sjølv, spesielt dersom urtene kjem frå eigen hage.

Med elleve ivrige bygdekvinner rundt bordet lærte me å laga pesto av persille, bladselleri, basilikum og tomatar. Basisoppskrifter finn ein på nettet, men me valde å eksperimentera litt med og utan ingrediensar som kvitløk, parmesan og sitron for å skapa ulike spennande smakar. Persillepesto med sitron passar til dømes veldig godt til fisk, medan pesto med parmesan passar best til kjøt- og pastarettar.

Pestoen brukte me til slutt som «smør» på Bruschetta-smørbrøda me laga og kosa oss med til slutt. Kjempegodt.

BRUSCHETTA: Med tomatar frå drivhuset til Solveig på Træland, smakte brushettaene heilt nydeleg, syntest Jofrid og Jorunn.

MANGE KOKKAR: Solveig, Lillebeth og Torgunn er litt skeptiske til om kniven Norunn har fått, er den rette til å kutta tomatar med.

 

Skodvin skulemusikk var helga 25-27 sept. i Kinsarvik og hadde seminar med den nye dirigenten sin, Henning Anundsen. Det vart ei fin helg med mykje flott øving, bading i utebaseng og i boblebad, masse god mat, og sjølvsagt leik og sosialt om kvelden. Det er blitt ein 'god tone' mellom musikantar og nye-dirigenten. Velkommen til Henning !

Klikk på bilete for å sjå fleire !

 

Småbarnstreff

Torsdag 20.august starta vi opp igjen med småbarnstreff i Dalheim. Vi hadde ei trivelig stund og ønsker fleire småbarnsforeldre velkommen neste torsdag!
Dette blir eit fast treff kvar torsdag kl.10.00 til 12.00 på arken i ungd.huset.
Småbarnstreff er ein møteplass for barn under skulealder og deira foreldre. Ein mulighet for barna til å leike saman og bli kjent med dei de skal gå på skule med-:) Og for foreldra til å treffast og prata saman. "


Mvh Anita Gjerstad

 

Prinsessa som vart bondefanga

Av Gunn Berit W. Berg

Dersom nokon lurer på kva dronning det var som svimsa rundt i finstasen ved butikken laurdag, var det ikkje dronning Sonja som er komen tilbake. Nei, det var prinsesse Charlotte, som skal gifta seg med sjølvaste Grimstad-prinsen 1. august på Slott Dalheim. Ved butikken måtte prinsessa, i rein Märtha Louise stil, lesa opp eit ganske ironisk eventyr skrive av «gode vener». Og før det, song mange av borna i Hundvin Naturbarnehage for henne. Kor turen gjekk vidare, er litt usikkert. Men rykta skal ha det til at det vart lunsj på Spjeldneset, der sjølvaste prins Tore vart segla inn med kongeskipet. Deretter skal turen ha gått til Meland golf der blant anna kjøring med golfbil stod på programmet. Etter det hundvin.no kjenner til, skal ferda ha enda opp med grillfest i hagen til Siv Brundtland, som skal vera prinsessa sin forlovar.

 

Tok kongeparet med storm

Av Gunn Berit W. Berg

Bygdekvinnene var godt representerte under kongemiddagen i Mongstadhallen 17. Juni. Ikkje rart dronning Sonja sa i talen sin at ho var imponert over kvinnerepresentasjonen på festen. Og for den kommentaren tok Hundvin-damene sjølvsagt «bølgen».
Marit Træland representerte UL Nybrot, Marta D. Gjerstad Hundvingrend Sanitetsforeining, Charlotte Nordahl (snart Grimstad) Hundvin Naturbarnehage, Torill Christine Lindstrøm Naturvernforbundet i Nordhordland, Irmelin S. Larsen Hundvin Bygdelag og Gunn Berit W. Berg Hundvingrend bygdekvinnelag. Og for å skryta litt til, så har Sølvi Ann Kleiven hatt mange fingrar med i dei nydelege borddekorasjonane på bildet. Foto: Anja Johannessen.

 

 

Bilde og tekst er forfatta av strilen.no ! For å lese heile teksten og intervjuet med Knut Harald kan du følge denne linken; http://www.strilen.no/kultur/_-takk-for-meg/

– Takk for meg

Knut Harald Rydland takkar av som ­dirigent, etter over førti år med taktstokken.

Av Linda E. Eide Publisert 19.06.09 18:10
Endret 22.06.09 09:28

«Presis? Det er litt for seint». Det brukte Knut Harald Rydland å seia når etterdiltarane ramla inn dørene til korpsøving medan dei punktlige løfta instrumenta for å spela intervall og skala. Og kva er betre måte å møta laurdagsgjesten på, enn å komma akkurat litt for seint til avtalen?

– He, he, det går heilt fint, ler Knut Harald.

Han sit på terrassen sin kloss i vegen på Seim og nyt livet i solveggen.
Og det går faktisk fint !

 

Vinsmakingskurs i Gammen

Smakslaukane jobba på spreng då tjue bygdedamer var på vinsmakingskurs i Gammen på Bruvoll Camping nyleg. Les meir om Hundvingrend bygdekvinnelag sitt vinstunt på linken HER eller klikk under mappen for organisasjonar øverst på denne sida.

Foto: Gunn Berit W. Berg. (som må få skryt for alle bidrag med både bilete og reportasjer ho har sendt hundvin.no i mange år)

 

 

Strilen hadde for litt siden eit innlegg om Hundvinfeltet og "tolv born i vente" Hundvin.no fikk lov til å kopiere innhaldet og du kan lese det HER.

 

14.februar arrangerte hundvin bygdelag ake og skidag på "Høyen" ved Hundvin. Det møtte rundt 35 store og små med akebrett, ski, pølser og god mat/drikke. Kanskje ble dette en av de siste mulighetene til å se snøen ligge ? Flere bilder kan du se HER.

 

SKODVIN SKULEMUSIKK VANT 2.DIVISJON FOR BRASS 2008 !!

En overasket og kjempeglad gjeng =)

De spilte stålende, og dirigent Knut Harald kunne konkludere med at han hadde hatt en bra dag på jobben; for på 2. plass kom Kløvheim Skulekorps, og voksenkorpset han dirigerer kom på 2. plass i "Knall blås"
Våre gode naboer på Kløvheim inviterte oss med på feiring på Peppes Pizza og det var kjempe-kjekt:D

Trykk på bildet over for resultatliste og mange flere bilder !

 

Gratulerer med 1.plass i 2.divisjon på Sotra festivalen!

 

Skodvin Skulemusikk

 

Tirsdag 17.juni kl. 18.00 inviterte Fau til felles sommerfest for alle elevene på Skodvin Skule.

 

lærerene sang til 7.klassen, en kjendt låt fra Trond Viggo Thorgersen: "Tenke sjæl og mene"

Klikk på bildet til høyre for å se flere !

 

Skodvin Skulemusikk hadde lørdag 14.juni sommerfest på Hundvin
kaien.

Du kan se flere bilder ved å klikke på bildet til venstre !

 

- Alle bilder tatt av Irmelin Larsen -

 

 

Bli med på dametrim !


Turer på mandager og torsdager

kl.19.30 fra skodvin skule:) 

Hundvin bygdelag har hatt dugnad på stien ned mot badeviken på Træland. Formålet var å bedre fremkommeligheten for både store og små. Det ble lagt shingel, pukk, drensrør og duker i veien. Og dugnadsviljen var upåklagelig. Flere traktorlass m/henger fraktet massene til snuplassen. Som bildet under viser ble det brukt en beltevogn til videre transport ned mot badeviken. En liten gravemaskin ble også brukt. Bugdelaget takker alle fremmøtte som tok del i arbeidet. Klikk på bildet til høgre så får du sjå fleire !

 

Dette blir et fast treff hver mandag kl.10.00 til 12.00 på arken i ungd.huset.

Småbarnstreff er en møteplass for barn under skolealder og deres foreldre.En mulighet for barna til å leke sammen og bli kjent med dem de skal gå på skole med-:) Og for foreldrene til å treffes og prate sammen. Om det blir fint vær kan det bli trilletur !    Ta med mat så ordnes kaffi,te og saft på fellesen.

Bilde fra småbarnstreff i ungdomshuset 31.mars.

 

Gangveg over tunnelportal, Konglevoll RV 57

Trafikken på gang- og sykkelvegen som går gjennom planområdet består for det meste av born og vaksne på veg til og frå Skodvin skule, butikk. samfunnshus og bedehus. For å kunne passere gjennom området må riksvegen kryssast.

Etter at den nye kulverten på veg til Hetlehovde er bygd vil brukarane av gang- og sykkelvegen kunne krysse riksvegen gjennom kulverten.

Bruk av kulverten vil derimot bli ein betydeleg omveg for folk som kjem frå syd og skal til bedehus, butikk, samfunnshus eller vidare langs fylkesveg 390. Ei kryssing av riksvegen heilt i syd i planområdet er difor naudsynt.

Ettersom den eksistetrenrande tunnel-portalen på Hundvintunnelen stikk eit stykke ut frå fjellet, er det mogleg å legge ein sti der. Stien vil gå frå utgangen av den gamle Hundvintunnelen, over riksvegen, gjennom eit naturleg søkk i terrenget og svinge seg ned til fylkesveg 390. Det er uvisst kor mykje belastning den gamle tunnelportalen tåler, så stien må difor vere sjølvberande over portalen. Murar er tenkt utført i eller forblenda med naturstein.

 

Siste nytt frå Odin Kristiansen, kommunestyrerepresentant for Venstre i Lindås;

Til alle som er opptekne av trafikksikring  på Konglevoll. Trafikksikringsmidlane i Lindås er no trekte inn i prosjektet med ny veg mellom Isdal og Alverflaten. Denne vegstubben vert i første omgang minimumsfinansiert, og er langt ifrå noko trafikksikringstiltak. Men likevel trur eg ikkje noko på å prøva å få tak i desse midlane no.  Det som likevel er positivt, er at Bompakken for Nordhordland no er på veg gjennom dei ulike kommunestyra i Nordhordland på ny, og me har fått til likelydande vedtak i Radøy og Lindås kommunar. Me håpar på at vedtaka skal gå gjennom i alle Nordhordlandskommunane, slik av bompengepakken kan gå gjennom Fylkestinget i vår. I denne pakken ligg undergangen på Konglevoll inne med ein sum på 12 millionar, slik at dersom bompengepakken går gjennom i Stortinget er det all grunn til å tru at det kjem undergang på Konglevoll, men tidlegast i 2009. Helsing Odin Kristiansen.

 

Skodvin skule har hatt besøk av matattache Gunnar Nagell Dahl frå fylkesmannen si landbruksavdeling. Han sette kveik i elevane i samband med "Smakens uke". Det er gjennom Fylkesmannen sitt prosjekt "Grønt i skulen - kvar skule sin gard" at Skodvin skule fikk besøk. Som kjent får elevane opplæring m.m på Træland gard hjå Solveig. Les meir om dette på linken til fylkesmannen HER og ta likeså ein titt på Skodvin skule si side HER og samarbeidsprosjektet på Træland gard HER.

 

17.mai bilderfrå Dalheim og toget kan du sjå HER

 

Bileteserier frå 2007; 17.mai og Hundvin natur-barnehage med bilder

Bileteserier frå 2006;Grilldag2006 hjå Hundvin Handel , 17.mai og Vassendguutane (klikk på teksten for å sjå serien)

Bileteserier frå 2005 ; Grilldagen på nærbutikken 22.juli, jonsokbål i Trælandsvika 23.juni, 17.mai, diverse dugnader av bygdelaget. Klikk på linkene for å sjå bilete !

 

 

 

 

 

For å halde liv i bygdesida vår treng me ditt bidrag ! Til å hente nyhende og bileter frå bygda. Kontakt webmaster@hundvin.no eller leiar for bygdelaget toregri@broadpark.no (Tore Grimstad)

Hundvin.no er eigd og driven av Hundvin bygdelag. Utvikla av:

Bjarte K. Helland & Øyvind Kristiansen
i samarbeid med
Webmaster: Sverre Skeidsvoll
og tidligere leiar for bygdelaget Marit Træland

 

 

 

 

 

 

- Noko DU vil ta opp på hundvin.no ? Skriv det HER !