Skodvin Montessoriskule

Skodvin Montessoriskule
Skodvin Skulemusikk
Skodvin Skulemusikk

Hundvin Bygdelag

Hundvin Bygdelag

Ungdomslaget Nybrot

U.L Nybrot

Konglevoll Bedehus

Hundvingrend Sanitetsforening

 

 

Flyfoto
Grimstad. sett mot søraust. Foto av Arne Årseth, Studio Nordhordland Frå venstre: Berge, Seli og Vik. Foto av Arne Årseth, Studio Nordhordland
Nesfossen ligg framme ved fjorden. Mot nordaust ligg Tvorna, med bygdeborg Mulen til venstre. Foto av Arne Årseth, Studio Nordhordland Hundvin kai, sett mot nord frå sjøsida. Bruvoll i bakgrunnen. Foto av Arne Årseth, Studio Nordhordland
Kvalvågnes, sett mot nordvest. Foto av Arne Årseth, Studio Nordhordland Kvalvåg, sett mot nord. Ones til høyre. Foto av Arne Årseth, Studio Nordhordland
Tidleg bilete av hundvinfeltet